Årsmeldingar

Årsmelding 2022

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland blei stifta 12.03.2019. Styret har i 2022 bestått av Roger Sjursen (leiar), Janneke Wijgergangs (styremedlem), Eigil Fagerland S...

Årsmelding 2021

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland blei stifta 12.03.2019. Styret har i 2021 bestått av Roger Sjursen, Anne Spilde og Eigil Fagerland Sjursen. Anne melde seg ut 03.0...

Årsmelding 2020

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland blei stifta 12.03.2019. Styret har i 2020 bestått av Roger Sjursen og Morten Hetland som talspersonar, Anne Spilde som sekretær o...

Årsmelding 2019

Miljøpartiet Dei Grøne Hjelmeland blei stifta 12.03.2019, med Roger Sjursen og Morten Hetland som talspersonar, Anne Spilde som styremedlem og Aslaug Kleiberg Søre...